Maar voor historici, sociologen dentro de demografen is actually dit huwelijksstelsel een boeiend gegeven om het verleden te vatten

Maar voor historici, sociologen dentro de demografen is actually dit huwelijksstelsel een boeiend gegeven om het verleden te vatten

Het geheel bleek erg state-of-the-art: het begon al fulfilled de schimmige introductie van meervoudige relaties inside the de jaren 1830 doorway Joseph Smith, de- geheimhouding tegenover zijn vrouw dentro de de- uitbouw van een netwerk van geinitieerden when you look at the Nauvoo

Tijdens de- laatste decennia van de- twintigste eeuw deden ze er dan ook meer onderzoek naar. Thru het web sites bereikten hun bevindingen ook een groter publiek. Na 1852 werd het een openlijke leerstelling, satisfied groeiende deelname aan het systeem door zowat de- helft van de- mormoonse bevolking. Op termijn werd het een georganiseerd religieus durante sociaaleconomisch fenomeen dat het mormonisme toen sterk typeerde. (mais…)

Abrir conversa