Inaasahan ko ay ang lumilipad na plato during the baso sa aking mukha gaya ng mga nasa pelikula

Inaasahan ko ay ang lumilipad na plato during the baso sa aking mukha gaya ng mga nasa pelikula

Sa dalawang pangalang binanggit ni Carina ay tuluyang lumuha ang mga tala. Ang dapit-hapon na paligid ay tuluyang nagdilim, nabalot ng maitim na mga ulap ang kalangitan ng aking isipan. Hindi ko na kailangang magsinungaling pa kay Carina, wala nang lusot pa. Alam ko within sigurado akong alam na niya kaya’t lalalim lang siguro ang sugat kung ako’y magpapalusot pa.

Pero sa tingin ko’y hindi dahil gaya ng sabi nila dati noong huli ko silang natuhog e ayaw na daw nila ng gulo kaya’t naging kampante pa din naman ako kahit paano

“you need to be. We gave me personally to you personally kuya, the, it all. kahit na can get asawa ka. kahit na could possibly get kahati ako sa iyo. tanggap ko yun dahil in my opinion i am shedding to you personally. crap. it is entirely bullshit kuya. ang tanga ko.” mataray aunque mahinahong paliwanag ng dalaga.

Mabuti nalang in the maganda ang aming pwesto, kaunti ang tao. Ang ideya ko sa aming pwesto e para poder maglampungan, walang makakakita sa amin kaagad kung siya ay aking halikan o hipuan. Aunque ang pwesto ng aming upuan ay tila naging pagkukubli sa mga hinagpis ng dalagang aking itinangi.

“no kuya, sa similar sige, ok lang yun. (mais…)

Abrir conversa